Κοινωνική Κουζίνα – Συσσίτιο

Στις μέρες μας που όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι μας οδηγούνται στην ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, η λειτουργία δομής συσσιτίου είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ. Η δομή συσσιτίου περιλαμβάνει παροχή έτοιμων γευμάτων φαγητού σε ημερήσια συχνότητα.

Σκοπός της δομής συσσιτίου είναι η παροχή γεύματος στους συνανθρώπους μας αδυνατούν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες, όπως η σίτιση.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη στο πρόγραμμα του Συσσιτίου είναι:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου,
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας,
  • Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Για την αξιοπρεπή διαβίωση των ωφελουμένων του συσσιτίου και την ομαλή επανένταξη τους στον κοινωνικό ιστό προάγεται η ένταξη τους στην δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου όπου σε μηνιαία συχνότητα προμηθεύονται αγαθά βασικής υλικής συνδρομής.