ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στόχος του Προγράμματος Αποθεραπείας είναι η θεραπεία και αποθεραπεία, η καλύτερη επικοινωνία με το περιβάλλον και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Εκτός από τον ασθενή το ενδιαφέρον μεταφέρεται και στο περιβάλλον του, γνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχει στην αποκατάσταση του.

Ιατρική Παρακολούθηση και Φυσιατρική Αξιολόγηση

Το σύστημα περίθαλψης του Κέντρου διευθύνεται από Επιστημονικό Διευθυντή, με την ειδικότητα  Φυσιάτρου που επιβλέπει όλη την Διεπιστημονική Ομάδα Αποκατάστασης. Υπηρεσίες προσφέρουν ένας εσωτερικός  και μία εξωτερική Φυσίατρος, οι οποίοι συνεργάζονται με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όποια απαιτείται ανά  περίπτωση. Σε προγραμματισμένη εβδομαδιαία βάση, τους ασθενείς παρακολουθούν ένας ορθοπεδικός, ένα νευρολόγος-ψυχίατρος και μία  παθολόγος.

Στόχοι της Φυσικής  Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι:

 • Διάγνωση και καθορισμός του είδους της θεραπευτικής προσέγγισης κατά την αρχική εκδήλωση της νόσου,
 • Θεραπευτική παρέμβαση στην διαφορετική παθολογία των Α.Μ.Ε.Α.,
 • Πρόληψη αναμενόμενων επιπλοκών,
 • Βελτίωση ή αποκατάσταση των λειτουργικών υπολειμμάτων της πάθησης,
 • Ανάπτυξη των απομενόντων δυνατοτήτων του οργανισμού,
 • Επανεκπαίδευση μόνιμων ανικανοτήτων.

Φυσιοθεραπευτική παρέμβαση

Η φυσικοθεραπεία που εφαρμόζεται στο πρόγραμμα Αποθεραπείας είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιεί φυσικά και τεχνικά μέσα για την αποκατάσταση των διαφόρων παθήσεων του νευρομυϊκού και του σκελετικού συστήματος.

Ενδεικνυόμενες θεραπευτικές πράξεις είναι:

Θερμοθεραπεία, Κρυοθεραπεία, Υδροθεραπεία, Ηλεκτροθεραπεία, Κινησιοθεραπεία, Χειρομαλάξεις.

Ο χώρος της Φυσικής Αποκατάστασης είναι εξοπλισμένος με μηχανήματα που ανταποκρίνονται σε εξελίξεις και διεθνή πρότυπα  όσον αφορά τις τεχνικές αποκατάστασης.

Διαθέτει 5 αίθουσες θεραπείας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, όπου πραγματοποιούνται εξατομικευμένα προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή.

Ατομική Εκπαίδευση σε δράσεις καθημερινότητας

Παρέχεται εκμάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, αναγκαίων για την καλύτερη διαβίωση του ασθενή. Γίνεται διδασκαλία δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, έτσι ώστε να επιτευχθεί η προαγωγή της κινητικότητας και της λειτουργικότητας, καθώς και η απόκτηση αυτονομίας και ανεξαρτησίας.

Ο ασθενής εκπαιδεύεται στα εξής:

Ένδυση, προσωπική υγιεινή, λήψη φαγητού, τακτοποίηση νοικοκυριού, μετακίνηση, ψυχαγωγία.

Ψυχολογική Υποστήριξη

Η Ψυχολογική Υποστήριξη αποτελεί  αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας και  στόχος είναι:

η  ψυχολογική υποστήριξη του θεραπευομένου  με σωματική ασθένεια ή αναπηρία  αλλά και του οικογενειακού του περιβάλλοντος,  για την καλύτερη διαχείριση και αποδοχή της νέας κατάστασης με τις δυσκολίες αλλά και τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

 • Αξιολόγηση του Νοητικού Επιπέδου,
 • Ατομική Ψυχοθεραπεία,
 • Ατομική Συμβουλευτική,
 • Αξιολόγηση-Επαναξιολόγηση, follow up,
 • Προσανατολισμός στο χώρο και στον χρόνο,
 • Συμβουλευτική γονέων, συνοδών και της οικογένειας.

Λογοθεραπεία

Παρέχονται υπηρεσίες  λογοθεραπείας σε τακτική βάση, από την λογοθεραπεύτρια σε περιπτώσεις Α.Ε.Ε. και  όπου υπάρχει διαταραχή λόγου.