ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  • Παθήσεις σε υποξύ στάδιο, για ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ. και παρουσίασαν τοξική πολυνευροπάθεια.
  • Τραυματισμοί όπως κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ακρωτηριασμοί και κακώσεις σπονδυλικής στήλης.
  • Πολλαπλά και σύνθετα τραύματα, που άπτονται ορθοπεδικής χειρουργικής αποκατάστασης όπως κατάγματα κνήμης, ισχίου, Π.Δ.Κ.
  • Νευρολογικές παθήσεις σε φάση ώσεων όπως: σκλήρυνση κατά πλάκας, παθήσεις εξωπυραμιδικού συστήματος, μυασθένεια – μυοπάθεια, νόσοι περιφερικού κινητικού νευρώνα, Guillain – Barre.
  • Α.Ε.Ε., ενδοκρανιακές αιμορραγίες, καθώς και υποσκληρίδια αιματώματα, υδροκεφαλία ως μετεγχειρητικές καταστάσεις.

Παθήσεις όπως ρευματοειδή αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθροπάθεια, ψωριασική αρθρίτιδα και REITER, όταν δεν υπάρχει χρονιότητα της νόσου ή στις υποτροπές.