Διακρατικές Συνεργασίες

Το Αννουσάκειο Ίδρυμα στα πλαίσια των συνεργασιών που έχει αναπτύξει με ομόλογους φορείς από το εξωτερικό, από το 2000 έως και σήμερα, υλοποιεί σχέδια μαθητείας και πρακτικής άσκησης για απόφοιτους  και μαθητές της νοσηλευτικής τέχνης, κυρίως από την Νορβηγία.

Σκοπός είναι η παροχή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος , σε διαφορετικά συστήματα φροντίδας των δομών κλειστής περίθαλψης , αλλά και ανοικτής, όπως συγκεκριμένα στην κατ’ οίκον βοήθεια  της Επαρχίας Κισάμου,  ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν δεξιότητες και τεχνογνωσία , μέσα από μία διαφορετική κουλτούρα,  σε ένα νέο κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα ενισχύει την ανάληψη από  τους  μαθητευόμενους  εργασιών σχετικές με την προσωπική υγιεινή, την ατομική φροντίδα, την κάλυψη των βασικών καθημερινών αναγκών,  αλλά και εργασίες όπως νοσηλευτικές πράξεις, δράσεις εργασιοθεραπείας, κινησιοθεραπείας, καθώς και συνοδεία  των ασθενών σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Η διάρκεια του προγράμματος ποικίλει και κυμαίνεται από δύο εβδομάδες έως και τρεις μήνες, με κατά μέσο όρο ετησίως συμμετοχής έξι ομάδων για  πρακτική άσκηση , με αριθμό συμμετασχόντων  από 1 έως 10 άτομα. Οι σπουδαστές έρχονται για εργασιακή εμπειρία,  εκμάθηση της βασικής επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα ,  παρακολούθηση  πολιτιστικών  δρώμενων και  εξοικείωση με ένα διαφορετικό κοινωνικό – πολιτισμικό πλαίσιο , μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος  Erasmus.

Μέσα από τα προγράμματα μαθητείας ,  επιδιώκεται:

  • καλλιέργεια μίας διεθνής ατμόσφαιρας στον χώρο του Ιδρύματος,
  • ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των εταίρων,
  • βελτίωση της αγγλικής γλώσσας από τους εργαζόμενους,
  • τήρηση υψηλών προδιαγραφών για την λειτουργία του συστήματος φροντίδας, ώστε να ανταποκρίνεται σε διεθνή πρότυπα,
  • βελτίωση του ρόλου των εργαζομένων ως επαγγελματίες υγείας
  • μετάδοση της ελληνικής κουλτούρας και παράδοσης.