Βοήθεια στο σπίτι

Στον Τομέα της Ανοιχτής Περίθαλψης η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου και το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο διαθέτουν δύο προγράμματα ‘‘Βοήθεια στο σπίτι’’, τη δομή ‘‘Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου’’, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν Π4Β/1685/4-10-1995, απόφαση του Υπουργείου Υγείας και παρέχει τις υπηρεσίες της από τις 7 Δεκεμβρίου 1995 στους Καλλικρατικούς Δήμους Κισάμου και Πλατανιά, (Δημοτικά Διαμερίσματα Κισάμου, Μήθυμνας, Κολυμπαρίου και Βουκολιών).


Παράλληλα τον Φεβρουάριο του 1999 με την υπ’ αριθμόν Π48/55/5799/7-10-1997 Υπουργική Απόφαση ξεκίνησε την λειτουργία της η δομή ‘‘Βοήθεια στο σπίτι Καντάνου’’, η οποία αναπτύσσει δράση στον Δήμο Καντάνου- Σελίνου και Πλατανιά, (Δημοτικά Διαμερίσματα Καντάνου, Ανατολικού Σελίνου και Βουκολιών)  η οποία εδρεύει στο Κέντρο Υγείας Καντάνου.

Το 2009 οι δομές ‘Βοήθεια στο σπίτι’ εντάχθηκαν στην πράξη «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθεια  που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμόν 2503/15.04.2009 Προκήρυξη της Γεν. Γραμματείας της Περιφέρειας Κρήτης, (ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013) και από το 2011 εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Έχει τη μορφή των αντίστοιχων ‘home care’ του Ηνωμένου Βασιλείου /Σκανδιναβικών χωρών δίνοντας μια νέα μορφή στην παροχή κοινωνικής προστασίας στον πολίτη.

 Απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, δηλαδή άτομα με αισθησιοκινητικές αναπηρίες, ψυχική νόσο, νοητική υστέρηση.

Με προτεραιότητα σ’ αυτούς που:

 • Δεν εξυπηρετούνται πλήρως,
 • Χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα,
 • Διαβιούν μοναχικά ή είναι εγκαταλελειμμένοι,
 • Δεν έχουν επαρκείς πόρους,
 • Καθώς και σε οικογένειες ή άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα.

Οι υπηρεσίες παρέχονται με επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι των εξυπηρετούμενων, των οποίων οι συχνότητα προσδιορίζεται κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών τους.

Στόχος είναι:

Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ηλικιωμένων και των Α.Μ.Ε.Α, η προαγωγή της παραμονής τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, η αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς, υγιούς διαβίωσης.

Προσωπικό που εργάζεται στις δομές ‘‘Βοήθεια στο σπίτι’’

Το πρόγραμμα απασχολεί:

Κοινωνικούς Λειτουργούς, υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί αξιολογούν τις σωματικές, λειτουργικές, συναισθηματικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες των ωφελουμένων με σκοπό την παροχή  στρατηγικών και πόρων στήριξης και συμπαράστασης. Παράλληλα μεριμνούν για την λήψη του κοινωνικού ιστορικού, ανιχνεύουν, διερευνούν, καταγράφουν, μελετούν  και αξιολογούν τις ανάγκες που σχετίζονται με την κοινωνική φροντίδα των ωφελουμένων και γενικά παρέχουν:

 • Συμβουλευτική και υποστηρικτική κοινωνική εργασία, στήριξη και ανακούφιση των ωφελουμένων και των φροντιστών τους μέσω έκφρασης και διαχείρισης των συναισθημάτων τους. Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας ή και του φροντιστή (όπου υπάρχουν) για την συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας.
 • Διαμεσολάβηση σε δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, υγειονομικές επιτροπές, υπηρεσίες υγείας, ιατρούς, ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία με σκοπό την διεκπεραίωση υποθέσεων των ωφελουμένων.
 • Ενημερώνουν τους ωφελούμενους, αξιολογούν και ιεραρχούν τις ανάγκες τους παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη.

Νοσηλευτές: παρέχουν πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα σε συνεργασία με Ιατρικές – Νοσοκομειακές μονάδες της περιοχής και άλλες Υπηρεσίες Υγείας του Νομού.

Οι Υπηρεσίες που παρέχουν είναι:

 • Λήψη ζωτικών σημείων όπως αιμοληψία, ενεσοθεραπεία, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση σακχάρου, κορεσμού οξυγόνου, ηλεκτροκαρδιογράφημα.
 • Ετήσιος εμβολιασμός, (αντιγριπικά εμβόλια) των ευπαθών ομάδων του προγράμματος, ως μέσον πρόληψης και προάσπισης της υγείας τους.
 • Παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής, συνταγογράφηση, προμήθεια και χορήγηση φαρμάκων.
 • Παροχή πρώτων βοηθειών, πρόληψη και περιποίηση τραυμάτων και κατακλίσεων.
 • Νοσηλευτική εκπαίδευση του φροντιστή ή του οικογενειακού περιβάλλοντος.
 • Μετακίνηση/μεταφορά από οικία των ωφελουμένων στο θεράποντα ιατρό, νοσοκομείο, κέντρο υγείας και υπηρεσίες.


Οικογενειακοί Βοηθοί: μεριμνούν για την ατομική φροντίδα των εξυπηρετουμένων, αναλυτικότερα:

 • Για την καθαριότητα της οικίας των ωφελουμένων,
 • Φροντίδα της ατομικής τους υγιεινής η οποία περιλαμβάνει λουτρό ατομικής υγιεινής,
 • Αγορά ειδών πρώτης ανάγκης τροφίμων και ατομικής υγιεινής,
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων προς ΔΕΚΟ, τράπεζες κλπ,
 • Συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων,
 • Συνοδεία στο γιατρό, εξωτερικές εργασίες,
 • Πλύσιμο ειδών ρουχισμού στο πλυντήριο που υπάρχει στο γραφείο της δομής.

Οδηγοί: Φροντίζουν για την μεταφορά του προσωπικού  με ασφάλεια από  την έδρα της δομής στον τόπο κατοικίας των εξυπηρετούμενων, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.

Κάθε προσπάθεια του προσωπικού των Δομών ‘Βοήθεια στο σπίτι’ γίνεται με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες έκαστου ωφελούμενου, αποβλέποντας στην αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση τους.

Συνεργασίες

Για την άρτια παροχή υπηρεσιών οι δομές ‘Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου’ & ‘Βοήθεια στο σπίτι Καντάνου’ συνεργάζονται:

 • Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ‘Άγιος Γεώργιος’,
 • Κέντρα Υγείας των περιοχών που αναπτύσσουν δράση,
 • Τοπική αυτοδιοίκηση,
 • Ασφαλιστικούς οργανισμούς,
 • Άτυπα δίκτυα κοινωνικής φροντίδας, (εκκλησία, τοπικοί σύλλογοι, γειτονιά, δίκτυα εθελοντών),
 • Κέντρα Ψυχικής Υγείας,
 • Ενδιάμεσες δομές αποκατάστασης,
 • Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Επισκέψεις στην Ακριτική Νήσο Γαύδο

Στα πλαίσια των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης η δομή ‘Βοήθεια στο σπίτι Καντάνου’ επισκέπτεται σε ετήσια συχνότητα την ακριτική Νήσο Γαύδο, η οποία Εκκλησιαστικά υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη μας. Σκοπός της επίσκεψης είναι η παροχή δωρεάν πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσα από την διενέργεια προληπτικών ιατρικών εξετάσεων καθώς και η παροχή υπηρεσιών ατομικής στήριξης συμβουλευτικής αγωγής, υποστηρικτικής κοινωνικής εργασίας.

Αριθμός εξυπηρετούμενων:

Το έτος 2016 εξυπηρετήθηκαν 333 άτομα ενταγμένα στα Προγράμματα ’Βοήθεια στο Σπίτι Κισάμου’ και ‘Βοήθεια στο σπίτι Καντάνου’. Επιπλέον, η Υπηρεσία εξυπηρέτησε 62 περιστατικά που βρέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρέχοντας υπηρεσίες όπως περιποίηση τραυμάτων και κατακλίσεων, ενεσοθεραπεία, αιμοληψίες, καθετηριασμό, συμβουλευτική αγωγή, οικογενειακή φροντίδα κ.λ.π. Τα  εν λόγω περιστατικά δεν εντάχθηκαν στην Υπηρεσία μας, αφού η παροχή υπηρεσιών προς αυτούς είχε περιορισμένη χρονική διάρκεια.

Ο ημερήσιος αριθμός επισκέψεων είναι 11-14 εξυπηρετούμενοι ανά δομή προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες τους, χωρίς να χάνεται η ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία.

Μαρτυρίες εξυπηρετουμένων Βοήθεια στο σπίτι Κισάμου

κ. Κατερίνα: η παρηγοριά του Εσταυρωμένου Χριστού και η δική σας παρουσία σας ανακουφίζουν τις θλίψεις της ζωής μου.

Η κ. Αντωνία που πάσχει από άνοια αποκαλεί την οικογενειακή βοηθό της δομής ‘Μανούλα ’ και δακρύζει κάθε φορά που αναχωρεί από της οικία της.

κ. Γιάννης: ( Α.Μ.Ε.Α. στον οποίο το προσωπικό της δομής μερίμνησε για την έκδοση επιδόματος απορίας ): η αγάπη και η ελεημοσύνη της εκκλησίας απεικονίζεται στα φωτεινά πρόσωπα σας.