ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Βασικός στόχος της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η αξιοπρεπή διαβίωση των περιθαλπομένων μέσα από την διασφάλιση της ομαλής τους ψυχοκοινωνικής πορείας. Για την ικανοποίηση των διαφορετικών αναγκών τους,  η Κοινωνική Υπηρεσία φροντίζει για:

  • Την λήψη κοινωνικού ιστορικού, το οποίο απαιτείται για την καλύτερη και πλέον εξατομικευμένη φροντίδα,
  • Συμμετοχή σε διεπιστημονικές θεραπευτικές ομάδες με σκοπό την θεραπεία, την πρόληψη, την προαγωγή και διατήρηση της υγείας των νοσηλευομένων,
  • Παροχή συμβουλευτικής – συναισθηματικής υποστήριξης στους νοσηλευόμενους και τις οικογένειες τους,
  • Προσαρμογή στην ασθένεια και στην διαχείριση του πένθους/απώλειας και τραύματος,
  • Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης λόγω ασθένειας,
  • Παροχή πληροφοριών για προνοιακές – ασφαλιστικές παροχές και υπηρεσίες,
  • Παραπομπή σε υπηρεσίες κοινότητας,
  • Επίληψη ιατροκοινωνικών θεμάτων των ασθενών, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση της ψυχοσωματικής τους υγείας,
  • Καταγραφή της ψυχοκοινωνικής πορείας με θεραπευτικό πλάνο στον ατομικό φάκελο του περιθαλπόμενου.