ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στα πλαίσια του κοινωνικού του ρόλου, το Θεραπευτήριο οργανώσει σε ετήσια βάση κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτισμικές  δραστηριότητες με σκοπό την ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και συμμετοχή της κοινότητας στην συλλογιστική διαχείριση των κοινωνικών αναγκών. Συγκεκριμένα έχει καθιερωθεί να οργανώνονται δραστηριότητες ποικίλου περιεχομένου ώστε να διατηρείται  η επαφή με την κοινότητα,  με σκοπό την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ισότιμη μεταχείριση όλων των ηλικιακών ομάδων και την ένταξη των ευπαθών ομάδων  στους κόλπους της κοινωνίας.

Με τον τρόπο αυτό οργανώνονται σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις εργασιοθεραπείας, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, πολιτισμικά αφιερώματα και λοιπές δράσεις όπου επιτυγχάνεται η ανταλλαγή των ενοίκων με την κοινότητα.

Arrow
Arrow