ΙΑΤΡΙΚΗ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται η Επιστημονική Διευθύντρια – Πνευμονολόγος, η οποία συνεργάζεται με τους λοιπούς Ιατρούς του Θεραπευτηρίου και συγκεκριμένα  με τον Νευρολόγο-Ψυχίατρο και  τον Ορθοπεδικό, καθώς και με οποιαδήποτε  ιατρική ειδικότητα απαιτείται κατά περίσταση.

Στόχος είναι :

  1. Εξασφάλιση ασφαλούς θεραπευτικού περιβάλλοντος.
  2. Παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας.
  3. Πρόληψη και περιορισμό των επιπτώσεων των χρόνιων νοσημάτων.
  4. Διατήρηση και σεβασμός της προσωπικότητας του ασθενή.
  5. Ενθάρρυνση για αυτοφροντίδα.
  6. Αγωγή υγείας.
  7. Περιοδικός αιματολογικός και ακτινολογικός έλεγχος.
  8. Καρδιολογικός έλεγχος με ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπερηχογράφημα καρδιάς. Η ρύθμιση των καρδιολογικών προβλημάτων γίνεται από ειδικό καρδιολόγο, εξωτερικό συνεργάτη του Θεραπευτηρίου.
  9. Προληπτικός αντιγριπικός, καθώς και αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός όλων των ασθενών .